Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2011

rainbowholic

"...kogoś, kto odprowadzi wieczorem pod dom, żeby się upewnić, czy aby bezpiecznie wracam, w każdej chwili będzie kontrolował, czy się uśmiecham, kto będzie pisał "dobranoc" i "dzień dobry", kto będzie podjadał kanapki i robił herbatę z cytryną, kogoś, kto będzie pukał do drzwi codziennie bez względu na godzinę, z kim można będzie leżeć na poduszce głowa przy głowie i w lato spać pod jednym kocem, kto umie przytulać i umie znikać kiedy potrzeba, ale tylko na niby, schowany za rogiem czekać na moment, w którym będzie mógł znowu położyć głowę na kolanach, z kim można czytać książki i oglądać filmy, a później godzinami o nich rozmawiać, kogoś, kto rzuca śnieżkami w okno i w letnie noce zabiera, żeby oglądać gwiazdy, kto pilnuje, kto opiekuje się, kto mówi, że tak, że nie, że uważaj, że pamiętaj i że nie marudź .

Wszyscy potrzebują tego samego"

Reposted byknowyourself knowyourself

December 04 2011

rainbowholic

November 26 2011

rainbowholic
Play fullscreen
"Wyziębia nam serca wiatr..."

November 20 2011

rainbowholic
W poduszkę wsiąkają wypłakane uczucia.
Reposted frommefir mefir viagwiazdeczka gwiazdeczka
rainbowholic
Boję się wiecznej samotności. Nie dlatego, że ktoś nie będzie mnie chciał, tego się nie obawiam. Obawiam się tego, że nie będę w stanie pokochać kogoś na tyle mocno, by związać się z nim tak na zawsze, do końca swoich dni.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viagwiazdeczka gwiazdeczka
rainbowholic

November 18 2011

rainbowholic
Play fullscreen
Fly me to the moon :)

November 11 2011

rainbowholic
Play fullscreen
po prostu magia...
Reposted bywislaczka wislaczka

November 05 2011

rainbowholic
Play fullscreen
'Three words, eight letters.
Say it and I'm yours...'
<3
rainbowholic
5477 3a1d
Reposted fromskins skins viabluelabel bluelabel

November 04 2011

rainbowholic

"- Czego się boisz? - zapytał. W jednej chwili w głowie pojawiły się setki myśli: boję się tego, że będę zwykłym szarym człowiekiem. Tego, że nie spotkam osoby, która uczyni moje życie wyjątkowym. Także tego, że nie będę w stanie dawać radości osobom, które kocham. Boję się życia... Ale najbardziej boję się tego, że nigdy nie zrozumiesz, co chcę Ci powiedzieć, że kocham Cię odkąd Cię poznałam, bo jest to dla mnie za trudne. - Boję się pająków - odpowiedziała."

Reposted byjemkartoflebluelabel
rainbowholic
- A Ty ? Dlaczego sama?
- Bo nie potrafię być z kimś, dla kogo nie umiem oszaleć z miłości.
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viaspice-sugar spice-sugar
rainbowholic
Play fullscreen
"If love was a word, I don’t understand.
The simplest sound, With four letters.
Whatever it was, I’m over it now.
With every day, It gets better."

rainbowholic
2828 a26d

November 01 2011

rainbowholic

 

"-Czy chociaż wiesz, że ona ma sześć różnych uśmiechów?
-Ma sześć uśmiechów?
-Tak. Pierwszy, gdy coś ją naprawdę rozśmieszy.
Drugi, gdy śmieje się z grzeczności.
Trzeci, gdy snuje plany.
Czwarty, gdy śmieje się sama z siebie.
Piąty, gdy czuje się niezręcznie.
I szósty, gdy...
Szósty, gdy Go widzi...”

Reposted byspice-sugar spice-sugar

October 31 2011

rainbowholic
Play fullscreen
But I'll miss you when you're gone, 
That is what I do.
rainbowholic
Play fullscreen
"My heart is drenched in wine
But you'll be on my mind
Forever..."
rainbowholic
Play fullscreen
'I come to you in pieces
So you can make me whole.'

October 30 2011

rainbowholic
"Breathe in, hold it, hold it
Go on, begin
To let go, 'cause there's no
Reason

I'm turning myself
Into somebody else
Calm down, calm down, calm down

I'm holding a heart here in my hand
Hey, hey, hey
My own work of art here where I stand
Hey, hey, hey

Give in, it's so hard to start
Live in my skin
The bruises are useless
Against it."
Reposted byknowyourself knowyourself
rainbowholic
Play fullscreen
Nothing compares..
Reposted byowocowapestka owocowapestka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl